Polityka Prywatności

Definicje

 • Polityka prywatności: poniższa polityka;
 • Użytkownik: każdy użytkownik Witryny internetowej;
 • Polish Chamber of Commerce in the Netherlands (PCCNL): Herengracht 582, 1017 CJ Amsterdam;
 • Witryna internetowa: witryna internetowa pod adresem www.pccnl.nl.
 1. Postanowienia ogólne
  1.1.
  W niniejszej Polityce prywatności opisujemy sposób przetwarzania przez PCCNL danych osobowych Użytkowników.

  1.2.
  Dane osobowe przetwarzane przez PCCNL to: nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej i pozostałe dane przekazane PCCNL.

 2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

  2.1.
  PCCNL gromadzi dane osobowe i firmowe, gdy  Użytkownik przekaże je PCCNL za pośrednictwem Witryny internetowej (na przykład poprzez prośbę o udzielenie informacji o usługach lub produktach PCCNL, złożenie w PCCNL zamówienia lub zgłoszenie chęci subskrybowania biuletynu PCCNL).

  2.2.
  PCCNL wykorzystuje te dane osobowe do celów, w jakich zostały przekazane przez Użytkownika, w tym do przesyłania biuletynów, udzielania informacji o działalności PCCNL, do celów marketingowych, badań rynku i innych celów związanych z działalnością statutową PCCNL (STATUT JEST OPUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ PCCNL I MOŻE ZOSTAĆ PRZESŁANY NA WNIOSEK).

  2.2.1
  W przypadku, gdy Użytkownik poprosi PCCNL o informacje o usługach i produktach, PCCNL przetwarza dane osobowe, by taką prośbę spełnić.
  2.2.2
  W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika, PCCNL wykorzystuje dane osobowe, by takie zamówienie zrealizować.

  2.2.3
  W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika subskrypcji biuletynu, PCCNL będzie wykorzystywać dane osobowe do przesyłania biuletynu.

  2.3
  Ponadto PCCNL może wykorzystywać dane osobowe do informowania Użytkowników o produktach lub usługach PCCNL, które mogłyby być dla nich interesujące. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie danych, może skontaktować się z administratorem: info@pccnl.nl.

 3. Przekazywanie danych osobom trzecim

  3.1
  PCCNL nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że:

  3.1.1
  Przekazanie odbywa się w wymienionych w niniejszej Polityce prywatności celach, do wybranego przez PCCNL przetwarzającego, z którym PCCNL zawarła umowę, na mocy której przetwarzający zapewnia dostateczne gwarancje w zakresie technicznych i organizacyjnych środków ochrony dla zleconego przetwarzania lub
  3.1.2
  Na podstawie obowiązku ustawowego PCCNL jest zobowiązana do przekazania danych osobowych uprawnionym organom.

 4. Pliki cookie

  4.1
  PCCNL stosuje tak zwane pliki cookie. Dostępna tutaj  polityka plików cookie zawiera dalsze informacje o sposobach i celach wykorzystywania plików cookie.

 5. Zmiana/usunięcie danych osobowych
  5.1
  Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy, uzupełniania, usuwania i ochrony danych osobowych.

  5.2
  Aby skorzystać z tego prawa lub w przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się z PCCNL, pisząc na adres info@pccnl.nl lub Polish Chamber of Commerce in the Netherlands, Herengracht 582, 1017 CJ, Amsterdam.

  5.3
  Użytkownicy mogą rezygnować z subskrypcji biuletynu, przesyłając e-mail na adres info@pccnl.nl.

 6. Termin przechowywania danych

  6.1
  PCCNL przechowuje dane osobowe przez 24 miesiące od ostatnich odwiedzin Witryny internetowej, chyba że zgodnie z przepisami prawa obowiązuje dłuższy termin.

 7. Zabezpieczenia

  7.1
  PCCNL podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą lub bezprawnym przetworzeniem, w tym zabezpieczyła dostęp do systemu zarządzania treściami na swojej stronie.
 8. Zmiany w Polityce prywatności

  8.1
  PCCNL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na tej stronie. PCCNL zaleca zatem Użytkownikom regularne odwiedzanie tej strony, by sprawdzać, czy wprowadzono zmiany. Obecna Polityka prywatności została uzupełniona 8 września 2016 r.

Show Buttons
Hide Buttons