Zapraszamy do członkostwa w PCCNL. Aby przystąpić do PCCNL prosimy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie Do pobrania.

Po złożeniu wypełnionej i podpisanej deklaracji zarząd podejmuje decyzje o dopuszczeniu wnioskodawcy w poczet członków i potwierdza przyjęcie do grona członków pisemnie.

Członkowie PCCNL mogą liczyć na pomoc w promowaniu ich interesów zarówno w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych, jak i w zakresie lobbyingu. Jednym z głównych obszarów działania Izby jest prowadzenie skoordynowanych akcji w imieniu członków przeciwko barierom w świadczeniu usług i dyskryminacji na rynku Niderlandzkim.

Drugim ważnym trzonem działalności Izby jest przekazywanie wiedzy o rynku niderlandzkim swoim członkom. Wraz z ekspertami związanymi z PCCNL oraz innymi organizacjami, z którymi PCCNL współpracuje, organizowane są liczne szkolenia, spotkania biznesowe, ‘match-making’, konferencje i seminaria. Członkowie mają pierwszeństwo w udziale w imprezach organizowanych przez PCCNL. Ponadto udział członków w imprezach organizowanych przez PCCNL ma miejsce na preferencyjnych warunkach. Członkowie otrzymują także dostęp do bezpłatnych artykułów i materiałów dotyczących rynku niderlandzkiego (między innymi opracowania z zakresu podatków i przepisów prawa), które zamieszczane będą na zamkniętej dla publiczności części strony internetowej Izby.

Trzecim filarem jest networking. Organizujemy match-making między naszymi członkami a partnerami handlowymi w Niderlandach, reprezentujemy naszych członków na targach, konferencjach i seminariach.

Show Buttons
Hide Buttons