V4 Startups in the Netherlands

Ambasada Słowacji we współpracy m.in. z Ambasadą RP, planuje zorganizować 28 maja 2019 r. w Rotterdamie 3. edycję wydarzenia matchmakingowego “V4 Startups in the Netherlands“.

Poprzednie dwie edycje spotkań zakończyły się dużym sukcesem.
W 2019 r. głównym celem będzie podniesienie świadomości w Holandii o innowacyjnych rozwiązaniach i wysokim profesjonalizmie firm z Europy Środkowowschodniej oraz identyfikacja możliwości rozwoju współpracy pomiędzy stratupami V4 z sektora ICT a  inwestorami z Holandii.

Samo miejsce wydarzenia – Rotterdam Science Tower/Erasmus Centre for Entrepreneurship, ECE –  uchodzi za prestiżowy inkubator biznesowy dla wielu holenderskich startupów.
Wstępny program spotkania zakłada inauguracyjne wystąpienia, po których nastąpiłby główny punkt programu, czyli prezentacja dokonań, doświadczeń i wizji obecnych na evencie stratupów. Planowana jest też dyskusja panelowa wysokiego szczebla z udziałem ekspertów z krajów V4 poświęcona możliwościom inwestycyjnym w krajach V4.

Przewidziano udział po 5 firm z każdego kraju (w sumie 20).  

Organizatorzy przewidują udział ok. 120 gości – przede wszystkim holenderskich inwestorów, tzw. venture capitalists, aniołów biznesu, startupów z Holandii i V4, dyplomatów, sponsorów/partnerów, przedstawicieli holenderskiego sektora publicznego oraz dziennikarzy. 

Jednym z partnerów planowanego wydarzenia będzie Grupa ALTEX (AXS Capital Markets B.V.), odpowiedzialna m.in za prowadzenie strony internetowej eventu. W ocenie Ambasady RP w Hadze udział startup’ów z Polski w planowanym wydarzeniu niesie ze sobą wymierną wartość dodaną – możliwość zaprezentowania innowacyjnego projektu na dynamicznym, przyszłościowym holenderskim rynku a także sposobność nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

https://www.axsmarkets.com/v4startups/

Polecamy i Zapraszamy!

Show Buttons
Hide Buttons