Polscy przedsiębiorcy na rynkach europejskich

Perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec i pozostałych krajów Unii Europejskiej w kontekście najnowszych zmian w prawie delegowania pracowników.

Organizator:

Polska Izba Gospodarcza w Niemczech
Polnische Wirtshaftskammer in Deutschland e.V.

we współpracy z:

Polską Izbą Handlową w Holandii

22 – 23 LISTOPADA 2018
BAD SAAROW
HOTEL A-ROSA
SCHARMÜTZELSEE

PROGRAM:

22 listopada 2018

11.30 – 12.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ORAZ WYDANIE MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH
12.00 – 12.10 POWITANIE

Barbara Dzierwa, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech, Düsseldorf
12.10 – 12.40 WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ DYREKTYWY UE DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW / WYKŁADNIA I PRAKTYCZNE ZNACZENIE NOWYCH REGULACJI

Danuta Jazłowiecka, Posłanka Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Bruksela
12.40 – 13.10 AKTUALNY STAN PROCEDURY LEGISLACYJNEJ DOTYCZĄCEJ ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 883/2004 O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I ROZPORZĄDZENIA (WE)
NR 987/2009

Guillame Balas, Poseł Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Bruksela (zaproszony)
13.10 – 13.40 PROPOZYCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. PRACY (ELA)

Denis Genton, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Bruksela
13.40 – 14.10 OBECNA SYTUACJA ZWIĄZANA ZE STOSOWANIEM DYREKTYWY UE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ MILOG WOBEC ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

Margareta Przybyła, Doradca Posłanki Danuty Jazłowieckiej, Parlament Europejski, Bruksela

Paweł Chrościcki, Adwokat, ZJPL International Lawyers, Warszawa
14.10 – 14.40 DYSKUSJA
14.40 – 15.10 PRZERWA NA KAWĘ
15.10 – 15.40 WYMOGI PRAWA ZWIĄZANE Z DELEGOWANIEM PRACOWNIKÓW Z PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM NIEMIEC ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODDELEGOWANIA Z POLSKI PRACOWNIKÓW
Z KRAJÓW TRZECICH

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Berlin (zaproszony)
15.40 – 16.10 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W POSTĘPOWANIU O PRZEDŁUŻENIE NIEMIECKIEGO ZEZWOLENIA NA UŻYCZANIE PRACOWNIKÓW

Richard Pietrzyk, Rechtsanwalt, Polnische Wirtschaftskammer in Deutschland e.V., Düsseldorf
16.10 – 16.40 PREZENTACJA OFERTY STACJI PALIW STAR

Ivo Faryna, Teamleiter Fuel Sales Development, Orlen Deutschland GmbH, Elmshorn
16.40 – 17.10 PRZERWA NA KAWĘ
17.10 – 17.40 BIEŻĄCE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM ZAKŁADÓW PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH NA TERENIE NIEMIEC

Prof. Dr. Jarosław Nabiałek, Berlińska Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (BSEL)

17.40 – 18.10 ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM PO 1 STYCZNIA 2019

Łukasz Mazur, Doradca podatkowy, ECDP Group, Kraków

Michał Jan Jaworski, Adwokat, ZJPL International Lawyers, Warszawa
ca. 19.00 KOLACJA

 

23 listopada 2018

9.30 – 10.15 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO HOLANDII, W TYM DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW Z PAŃSTW TRZECICH

Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlowej w Holandii,
Amsterdam
10.15 – 11.15 PROPOZYCJE ZMIAN PRZEPISÓW O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ (ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 883/2004 I (WE) NR 987/2009)
PRAKTYKA WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ A1 NA RZECZ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

Anna Siwiecka, Ekspert do spraw osób migrujących
11.15 – 11.45 PRZERWA NA KAWĘ
11.45 – 12.15 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH (RODO) – NA CO POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCY TRANSGRANICZNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Thomas Mysliwiec, Rechtsanwalt, ZJPL Pietrzyk & Kollegen, Düsseldorf
12.15 – 12.45 EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DELEGOWANIA
W BELGII

Anna Mordkiewicz, adwokat, Van Havermaet Groenweghe

Consultants, Hasselt
12.45 – 13.15 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TEREN AUSTRII ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZY TYM BŁĘDY

Aleksandra T. Fux, adwokat, Kancelaria Adwokacka Fux§Law, Wiedeń
ca. 13.15 OBIAD / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Chętnych do udziału w Wydarzeniu prosimy o kontakt pod adresem: info@pccnl.nl

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Show Buttons
Hide Buttons