Dyrektor Wykonawcza PCCNL

Katarzyna Vannucci, mgr inż. Architekt z dyplomem Politechniki Śląskiej.

Prowadziła spółki sektora prywatnego na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Polski. Jako Partner & Udziałowiec przeprowadziła projekty deweloperskie – nieruchomościowe we Francji. Jako Partner & Udziałowiec uczestniczy w projektach deweloperskich związanych z sektorem rezydencji senioralnych w Niemczech.

Katarzyna ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej 2013/14 (Studies for Architects in the field of Sustainable Building, Planning and Construction) oraz na Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie 2015/2016.

Katarzyna jest jednym z Założycieli stowarzyszenia Woman in Real Estate Poland (WIREP) oraz Ekspertem KIGS (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej).

Włada językiem angielskim, francuskim, rosyjskim i polskim, który jest jej językiem ojczystym – a z kwietniem 2018 Katarzyna Vannucci przejęła rolę Dyrektora Wykonawczego PCCNL.

Show Buttons
Hide Buttons