WIZYTA STUDYJNA POLSKIEJ DELEGACJI Z BRANŻY OPIEKI MEDYCZNEJ

Między 26 a 29 września, Polska Izba Handlowa miała zaszczyt wspierać polską delegację z branży ochrony zdrowia, podczas wizyty studyjnej w Holandii.Polska grupa składała się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów szpitali i klinik, zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali. Głównym punktem programu był udział w Kongresie „Visit to World Health Care” w Hadze. Spotkało się tam ponad pięciuset przedstawicieli sektora „Life Sciences & Health” z biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i rządu, aby dyskutować wyzwania i szanse stojące przed światowym systemem zdrowotnym.

Kongres odwiedziła Królowa Holandii Maxima van Amsberg.

Polska delegacja zakończyła swój pobyt w Holandii lunchem zorganizowanym przez Polska Izbę Handlową, w pięknych wnętrzach biura Prezesa Izby, pana Marcina Lewandowskiego, w Amsterdamie.

Przyjazd został zorganizowany przez organizację „Task Force Health Care” z Hagi. Dziękujemy za zaproszenie do współorganizacji.

Show Buttons
Hide Buttons