POWITANIE NOWEGO AMBASADORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW

13 września przywitaliśmy nowego Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów.

Dr hab. Marcin Czepelak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej.

Ambasador Czepelak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 r. związany jest zawodowo z UJ. Był stypendystą rządu Republiki Francuskiej oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii. Doświadczenie w administracji samorządowej zdobył pracując w Urzędzie Miasta Krakowa.

Ambasador Czepelak posiada szerokie, krajowe i międzynarodowe, doświadczenie legislacyjne i eksperckie, biegle włada angielskim, francuskim i niemieckim. Posługuje się również hiszpańskim.

Panu Ambasadorowi życzymy wielu sukcesów!
Show Buttons
Hide Buttons